Otevřená barva

V nedávné době jsem opět řešil dotaz zákazníka na dobu expirace u otevřené barvy, ředidla a tvrdidla.

Je expirační doba platná i pro již otevřené barvy, ředidla a tvrdidla?
Jakým způsobem stanovit trvanlivost barvy po otevření plechovky?

Dodavatel je povinen na obalu uvádět expiraci, tedy dobu po kterou si výrobek zachová deklarované vlastnosti. Naše firma uvádí dobu použitelnosti na štítku produktu. Barvy a ředidla mají expiraci zpravidla 3 nebo 5 let, podle výrobce. Tvrdidla mají expiraci 1 rok. Tyto expirační doby platí pro originálně zabalené, neotevřené výrobky skladované za stanovených podmínek.

Po otevření se mění vlastnosti výrobků

Otevřením originálního obalu dochází k oxidaci, vysychání, těkání atd. Tyto procesy způsobují degradaci vlastností tiskových barev a ostatních výrobků, a ovlivňují skutečnou dobu použitelnosti výrobku.

Jaká je tedy doba použitelnosti barev?

Expirace je doba, po kterou si výrobek, při dodržování vhodných skladovacích podmínek, zachovává svoje specifické vlastnosti. I uzavřená barva stárne. Po otevření začínají na výrobek působit také vnější vlivy. Odpařuje se rozpouštědlo, barvy vysychají, ale při správném zacházení je možné je dále používat. Jinými slovy: jestliže plechovku důkladně uzavřete, a skladujete ji ve vhodné teplotě a vlhkosti můžete barvu použít až do doby expirace.

Doporučení pro zacházení s otevřenými výrobky

 

Plastová víčka na plechovky

Plastová víčka na plechovky

Okamžitě a důkladně uzavřete plechovku

Používejte originální uzávěr. Při časté manipulaci s barvami je možné použít plastová víčka. Používání plastového víčka je jednoduché, pohodlné a rychlé. Víčko se nasazuje na vnější stranu plechovky, kterou je možné snadno otřít od nečistot.

poznámka: Plechovky barev od různých výrobců mají nepatrně rozdílné průměry. Proto je vždy třeba zvolit odpovídající víčko.

 

Tuba s tvrdidlem 100g

Tuba s tvrdidlem 100g

Tvrdidlo nakupujte v malém balení

S tvrdidlem v tubě se jednoduše pracuje a v případě vyschnutí je ztráta minimální. Proto ho dodáváme v tubách po 100 g.