Infračervený šok od 0 °C až do 1500 °C. Souprava pro konečné sušení.