Osvitová jednotka sloužící k osvícení ocelových, nebo fotopolymerních štočků.

Název Max. rozměr štočku
PL 810 300×150
PL 1232 540×200
PL 2880 400×700
PL 3770 580×650