přidávání pigmentu a míchání tiskové barvy pro tamponový tisk

Obrázek zobrazuje přidávání pigmentu do promíchávané barvy.